China and Macau

Guangdong Province

Chu Ching Hong, Happy Sound Music, Shop No.4 Group Floor. Taiwoo Mansion, Taikoo Shing, Quarry Bay, Hong Kong

Phone: 852 2886 0589

Music Exam Centre

Hui Zhou

Chu Ching Hong, Happy Sound Music, Shop No.4 Group Floor. Taiwoo Mansion, Taikoo Shing, Quarry Bay, Hong Kong

Phone: 852 2886 0589

Music Exam Centre

Jiangmen

Chu Ching Hong, Happy Sound Music, Shop No.4 Group Floor. Taiwoo Mansion, Taikoo Shing, Quarry Bay, Hong Kong

Phone: 852 2886 0589

Music Exam Centre

Macau

Chu Ching Hong, Happy Sound Music, Shop No.4 Group Floor. Taiwoo Mansion, Taikoo Shing, Quarry Bay, Hong Kong

Phone: 852 2886 0589

Music Exam Centre

Nanjing

Chu Ching Hong, Happy Sound Music, Shop No.4 Group Floor. Taiwoo Mansion, Taikoo Shing, Quarry Bay, Hong Kong

Phone: 852 2886 0589

Music Exam Centre

Panyu - Ai Yue Music

Chu Ching Hong, Happy Sound Music, Shop No.4 Group Floor. Taiwoo Mansion, Taikoo Shing, Quarry Bay, Hong Kong

Phone: 852 2886 0589

Music Exam Centre

Panyu - Ai Yun Music

Chu Ching Hong, Happy Sound Music, Shop No.4 Group Floor. Taiwoo Mansion, Taikoo Shing, Quarry Bay, Hong Kong

Phone: 852 2886 0589

Music Exam Centre

Panyu - Yun Lv Music

Chu Ching Hong, Happy Sound Music, Shop No.4 Group Floor. Taiwoo Mansion, Taikoo Shing, Quarry Bay, Hong Kong

Phone: 852 2886 0589

Music Exam Centre

Shanghai (I-Shine)

Chen Bin Yan, Shanghai I-Shine Education Technology Co Ltd., Room 201, Building #10, Mengzhiyuan Industry Park, 207 Mengzi Road, Luwan District, Shanghai China 200023

Phone: 1391 745 6573

Music Exam Centre

Shanghai (MMS)

Helen Rong, MMS, Room L301, Gumei Chuangzhi Centre, 238 Donglan Road, Minhang District, Shanghai, China P.S.:  201102

Phone: +86 21 3177 9883 / +86 159 0086 7996

Music Exam Centre

Shenzhen - Ai Yue Music

Chu Ching Hong, Happy Sound Music, Shop No.4 Group Floor. Taiwoo Mansion, Taikoo Shing, Quarry Bay, Hong Kong

Phone: 852 2886 0589

Music Exam Centre

Shenzhen - Kett Art Studio

Chu Ching Hong, Happy Sound Music, Shop No.4 Group Floor. Taiwoo Mansion, Taikoo Shing, Quarry Bay, Hong Kong

Phone: 852 2886 0589

Music Exam Centre

South China Region

Chu Ching Hong, Happy Sound Music, Shop No.4 Group Floor. Taiwoo Mansion, Taikoo Shing, Quarry Bay, Hong Kong

Phone: 852 2886 0589

Music Exam Centre

Suzhou

Chu Ching Hong, Happy Sound Music, Shop No.4 Group Floor. Taiwoo Mansion, Taikoo Shing, Quarry Bay, Hong Kong

Phone: 852 2886 0589

Music Exam Centre

Xiamen - Dan Yin Music

Chu Ching Hong, Happy Sound Music, Shop No.4 Group Floor. Taiwoo Mansion, Taikoo Shing, Quarry Bay, Hong Kong

Phone: 852 2886 0589

Music Exam Centre

Xiamen - Excellence Art Centre

Chu Ching Hong, Happy Sound Music, Shop No.4 Group Floor. Taiwoo Mansion, Taikoo Shing, Quarry Bay, Hong Kong

Phone: 852 2886 0589

Music Exam Centre

Xiamen - Qin Yin Hui Cui

Chu Ching Hong, Happy Sound Music, Shop No.4 Group Floor. Taiwoo Mansion, Taikoo Shing, Quarry Bay, Hong Kong

Phone: 852 2886 0589

Music Exam Centre

Xiamen - Yi Fan Yi Li Ya

Chu Ching Hong, Happy Sound Music, Shop No.4 Group Floor. Taiwoo Mansion, Taikoo Shing, Quarry Bay, Hong Kong

Phone: 852 2886 0589

Music Exam Centre